Goede Doelen

Van plezier tot een goed doel. 

Ekiep'9 heeft zich tot doel gesteld om door middel van sloeproeien, financiele middelen te genereren om hulpbehoevende instellingen in Barneveld (en omgeving), te ondersteunen.

Door o.a. het organiseren van activiteiten. zoals roeiclininics en sponsoring door bedrijven en organisaties, gaat dit gerealiseerd worden.

Een deel van de opbrengsten zal ook worden geinvesteerd in materialen, de sloep zelf en het onderhoud ervan. op deze unieke wijze wordt ook aan promotie van Barneveld gedaan en krijgen bedrijven regionale en nationale aandacht.

Hoofdsponsor

Sloepsponsoren