Afzien voor Ekiep in Amsterdam

Net als voorgaande jaren hebben de mannen van Ekiep’9 afgelopen zaterdag 7 oktober deelgenomen aan de jaarlijkse sloeproeiwedstrijd in Amsterdam. Deze race staat bekend om zijn afstand, de mooie omgeving het enthousiaste publiek en natuurlijk de authentieke panden. Deze race is één van de grote drie sloeproeiwedstrijden en eigenlijk een unieke wedstrijd omdat er heel veel sloepen aan deelnemen en waar altijd veel spektakel plaatsvindt.

Dit jaar namen 145 teams deel aan de wedstrijd die ging over een afstand van 24,5 km en dit keer gepaard ging met veel regen en wind.
De officiële start was om elf uur en om de 30 seconden werd er een sloep vanaf het Olympisch stadion weggeschoten richting het Amstel hotel naar het Lozingskanaal om via het Entrpotdok naar de grachten te roeien.

Voor de race in 2017 waren er maar een drietal grachten opgenomen. Dit jaar was de Herengracht een hele bijzondere omdat wij langs de ambtswoning van de overleden Burgemeester van Amsterdam roeide. Door de organisatie van de wedstrijd was gevraagd om daar een laatste groet uit te brengen. Voor het sloeproeien betekent dat alle roeiers van de sloep hun riemen omhoog brengen met het roeiblad in de lengte richting. Net zoals alle 145 deelnemende sloepen hier gehoor aan hebben gegeven hebben de mannen van Ekiep dat ook gedaan, en wij kunnen u verzekeren dat als je daar bij was geweest het een heel indrukwekkend geheel is geweest.
Na dit respect vervolgde de mannen noch steeds in de regen en wind hun weg. Als de grachten schadevrij overwonnen zijn volgt nog het laatste en zwaarste stuk nm. de Kostverloren vaart. Daar werden diverse sloepen door de mannen ingehaald maar ook zij werden door een aantal teams ingelopen.
Zoals een bekent gezegde “de laatste loodjes wegen het zwaarst” gold dat ook zeker voor Ekiep. Om de afstand van 24,5 km met veel regen en wind af te leggen is heftig, de schouders, ruggen hebben het dan ook zwaar te verduren gehad en om met blaren in de handen te roeien is zeker geen pretje. Moe, maar toch met een voldaan gevoel roeide de mannen na 2.45,15 uur over de finish wat uiteindelijk de 65e plaats van de in totaal 145 gestarte sloepen heeft oplevert.
Een extra bijkomstigheid van deze race was, dat het ook de laatste race van de drie races die gold voor de zgn. Grachten cup. De mannen hebben daarin een 10e plaats van de 18 deelnemende sloepen behaald.
Als roeiploeg willen wij Barend en Piet hartelijk danken voor hun inzet, want zonder hun inzet was het voor ons een stuk lastiger zo niet onmogelijk geworden om aan de start te verschijnen. Uiteraard willen wij onze supporters die ons ook weer luid hebben aangemoedigd, bedanken.

Nieuws artikelen

Hoofdsponsor

Sloepsponsoren